+421 948 224 082

Facebook (0) produkty

Hľadaj

Nenašiel si vhodný typ Akumulátora do tvojho vozidla? Napíš nám alebo zavolaj.

Nieodpowiednie składowanie akumulatorów oraz brak ich wtórnego przetworzenia może spowodować nieodwracalne w skutkach zanieczyszczenie. Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne, naszym zadaniem jest zmniejszyć ilość odpadów poprzez BEZPŁATNE przyjmowanie zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz innych podobnych produktów.

 
W związku z powyższym, jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie, w jakim on jest stanie – przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE.W przypadku zakupu nowego akumulatora należy pamiętać o zdaniu starej baterii, w przeciwnym wypadku sprzedający pobiera opłatę depozytową w kwocie:
  • 30 zł za sztukę w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • 35 zł za sztukę w przypadku baterii przemysłowej kwasowo-ołowiowej.
Jednak ta kwota zostanie zwrócona, gdy w ciągu 30 dni od pobrania opłaty kupujący przekaże zużyty akumulator.
Obowiązek poboru opłaty jest nałożony ustawowo: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz.U.79 poz.666 art.54.p.1-5,art.55p.l)

Dzięki takiej działalności zmniejsza się ilość odpadów, które mogą przedostać się do środowiska lub będą przeznaczone do składowania. Jest to nie tylko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także opłacalnie ekonomicznie, gdyż stwarza możliwość dalszego wykorzystania odpadu, jako surowca wtórnego w zakładzie recyklingu akumulatorów.

BATCARs.r.o.

Dlhá 95C, 10 09 Žilina

TEL: +421 948 224 082